Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Steven Paulus Hermsen (Nijmegen, 1/8/1819)
Naam Johannes Budde (Nijmegen, 5/9/1819)
Naam Christiaan Giesbers (Nijmegen, 9/6/1819)
Naam Leonardus van Hulst (Nijmegen, 14/1/1819)
Naam Willem Teunnissen (Neerbosch, 15/3/1819)
Naam Gradus Giesbers (Nijmegen, 21/1/1819)
Naam Jan Janssen (Nijmegen, 31/3/1819)
Datum document1838
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9202
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9202