Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Reinier Broeren (Nijmegen, 8/2/1819)
Naam Johann Wilhelm Wijdman (Nijmegen, 9/8/1819)
Naam Theodorus van Ameren (Nijmegen, 13/3/1819)
Naam Christiaan Mulder (Nijmegen, 16/7/1819)
Naam Adrianus Cornelis van den Berg (Gravenhage, ''s-, 22/3/1819)
Naam Cornelis Hendriks (Nijmegen, 30/7/1819)
Naam Willem Rappard (Nijmegen, 30/8/1819)
Datum document1838
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9202
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9202