Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gijsbert van Zwol (Nijmegen, 9/10/1819)
Naam Gerardus Johannes Havekes (Nijmegen, 9/10/1819)
Naam Wilhelmus Philippus Leijn (Nijmegen, 15/8/1819)
Naam Laurens Steenhouten (Nijmegen, 17/5/1819)
Naam Roelof Engelen (Nijmegen, 17/8/1819)
Naam Johannes Reintjes (Nijmegen, 22/10/1819)
Naam Engelbart Muller (Nijmegen, 23/3/1819)
Datum document1838
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9202
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9202