Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Eduard de Vries (Nijmegen, 1/12/1819)
Naam Jacob Hamel (Nijmegen, 4/6/1819)
Naam Andries Niel (Breda, 5/2/1819)
Naam Issak Salomon (Nijmegen, 9/1/1819)
Naam Levy Benjamin (Nijmegen, 10/2/1819)
Naam Andries Pauwels (Nijmegen, 17/8/1819)
Naam Aaron Aarons (Nijmegen, 21/7/1819)
Datum document1838
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9202
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9202