Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hermanus Johannes Bosman (Nijmegen, 15/7/1820)
Naam Hendrikus Carolus Duppen (Nijmegen, 16/10/1820)
Naam Wilhelmus Philippus Albertus Knijff (Nijmegen, 18/1/1820)
Naam Maximiliaan Jacob de Man (Nijmegen, 21/1/1820)
Naam Johannes Balvers (Nijmegen, 26/8/1820)
Naam Hendrik Grefkes (Nijmegen, 30/1/1820)
Naam Gerardus Geertsen (Nijmegen, 30/12/1820)
Datum document1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203