Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Marneef (Nijmegen, 3/11/1820)
Naam Peter Jansen (Nijmegen, 14/11/1820)
Naam Benjamin Hertog Levij (Zutphen, 22/5/1820)
Naam Christianus Antonius Hubertus Embroek (Nijmegen, 28/2/1820)
Naam Hendrik Kersten (Nijmegen, 28/10/1820)
Naam Theodorus Hermanus Mutter (Nijmegen, 30/1/1820)
Naam Gerrit Lijster (Nijmegen, 31/5/1820)
Datum document1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203