Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Nas (Nijmegen, 2/3/1820)
Naam Frederik Johannes Huijgen (Nijmegen, 6/4/1820)
Naam Theodorus Mattheus van den Berg (Nijmegen, 22/12/1820)
Naam Jan van Bruggen (Nijmegen, 26/2/1820)
Naam Rudolph Glaser (Neviges in Pruissen, 26/3/1820)
Naam Hendrik Jacobus Mulder (Nijmegen, 28/2/1820)
Naam Jan Arend Roeloffs (Nijmegen, 28/6/1820)
Datum document 1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203