Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter Roelof Meijerinck (Nijmegen, 5/9/1820)
Naam Jacobus Johannes van de Pavert (Nijmegen, 10/8/1820)
Naam Johannes Georg Philip Beukers (Nijmegen, 17/5/1820)
Naam Johannes Coenen (Heumen, 18/5/1820)
Naam Jan Willem Peeters (Nijmegen, 20/4/1820)
Naam Christiaan Moerman (Gravenhage, ''s-, 25/7/1820)
Naam Carel Michon (Nijmegen, 30/12/1820)
Datum document1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203