Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Jakobus Theunissen (Nijmegen, 8/7/1820)
Naam Paulus Daniel van Hensbergen (Nijmegen, 10/5/1820)
Naam Ruthgerus Visser (Millingen aan de Rijn, 12/3/1820)
Naam Adrianus van Heumen (Middelburg, 17/4/1820)
Naam Jan Matthijs van Ellekom (Nijmegen, 22/12/1820)
Naam Simon Petrus Langendam (Nijmegen, 25/9/1820)
Naam Walraven Menso (Lent, 30/9/1820)
Datum document1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203