Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter Peters (Hees, 4/10/1820)
Naam Johannes Willems (Hees, 11/11/1820)
Naam Peter van de Water (Hees, 12/11/1820)
Naam Reinerus Nielen (Hees, 13/11/1820)
Naam Johannes Thoonsen (Neerbosch, 15/4/1820)
Naam Peter Geurts (Neerbosch, 25/8/1820)
Naam Hendrikus Toonen (Neerbosch, 29/12/1820)
Datum document 1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203