Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Everhard Janssen genaamd Bisseling (Nijmegen, 19/10/1820)
Datum document1839
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9203
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9203