Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Hool (Hees, 3/7/1821)
Naam Johannes Bastianus Boulonais (Wageningen, 7/10/1821)
Naam Jan Theunissen (Nijmegen, 12/2/1821)
Naam Johannes van Leeuwen (Amsterdam, 13/4/1821)
Naam Engelbertus Tax (Nijmegen, 13/6/1821)
Naam Johannes Hendrikus Popping (Nijmegen, 15/2/1821)
Naam Christiaan Petrus Urbanowitz (Nijmegen, 30/4/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204