Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Adrianus van den Ing (Gouda, 6/6/1821)
Naam Wilhelm Hendrikus Jansen (Nijmegen, 7/10/1821)
Naam Willem Isenbrand (Nijmegen, 9/6/1821)
Naam Cornelis Smeets (Nijmegen, 13/10/1821)
Naam Johan Hubert daniels (Venlo, 15/12/1821)
Naam Peter Arts (Nijmegen, 18/12/1821)
Naam Johannes Schaafstad (Nijmegen, 28/3/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204