Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerhardus Johannes Godfried Stoltenhoff (Nijmegen, 1/6/1821)
Naam Arnoldus Josephus Gruntjes (Ooij, 7/11/1821)
Naam Johannes Ophof (Nijmegen, 11/12/1821)
Naam Hendrik Jan Dijkman (Nijmegen, 12/10/1821)
Naam Jacob Hendrik van Beemen (Nijmegen, 24/4/1821)
Naam Johannes Adrianus Heijsen (Nijmegen, 26/2/1821)
Naam Gradus Rijntjes (Nijmegen, 26/4/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204