Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Andries David Grul (Nijmegen, 4/3/1821)
Naam Jan Willem Maurits (Nijmegen, 7/1/1821)
Naam Pieter Verpoort (Nijmegen, 7/6/1821)
Naam Derk Vinck (Nijmegen, 10/5/1821)
Naam Willem Berends (Nijmegen, 14/1/1821)
Naam Arnoldus Engelbertus Stephanus Hendriks (Nijmegen, 26/12/1821)
Naam Franciscus Hubertus Ling (Nijmegen, 28/2/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204