Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Jansen (Nijmegen, 6/11/1821)
Naam Hendrikus Gijsbertus Nollee (Nijmegen, 9/6/1821)
Naam Johannes Franciscus van Hulsteijn (Nijmegen, 11/11/1821)
Naam Jurrije Bongaards (Gravenhage, ''s-, 16/1/1821)
Naam Salomon Franck (Nijmegen, 19/7/1821)
Naam Paulus Wilhelmus Brouwer Mellink (Helder, Den, 20/7/1821)
Naam Johannes Maassen (Nijmegen, 24/1/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204