Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Willem Loogenraed (Nijmegen, 3/11/1821)
Naam Peter van Anholt (Nijmegen, 4/12/1821)
Naam Pasulus Petrus Hendriks (Nijmegen, 6/2/1821)
Naam Herman August Bresser (Arnhem, 20/2/1821)
Naam Adolf Frederik Hendrik Heller (Nijmegen, 24/5/1821)
Naam Derk Wilhelmus Gerrits (Nijmegen, 26/12/1821)
Naam Hubertus Versteeg (Nijmegen, 29/4/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204