Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Jacobus Michiel Gijben (Neerbosch, 3/6/1821)
Naam Peter Peters (Hatert, 5/8/1821)
Naam Gradus Jansen (Hatert, 6/5/1821)
Naam Jacobus Uijen (Ubbergen, 9/4/1821)
Naam Leendert Verwij (Ubbergen, 16/12/1821)
Naam Martinus Johannes Geurts (Hatert, 23/5/1821)
Naam Hendrik Janssen (Hatert, 23/10/1821)
Datum document1840
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9204
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9204