Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antoon Ariens (Nijmegen, 1/8/1823)
Naam Jacobus Wilhelmus Reintjes van Veerssen (Nijmegen, 2/10/1823)
Naam Peter Koning (Nijmegen, 6/10/1823)
Naam Arnoldus Hoogstraten (Nijmegen, 9/4/1823)
Naam Gerrit Derksen (Nijmegen, 12/2/1823)
Naam Hendrikus Stemker genaamd Köster (Nijmegen, 23/9/1823)
Naam Johannes Rutgerus Rievers (Nijmegen, 27/1/1823)
Datum document1842
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9206
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9206