Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Derks Johannes ten Hoet (Nijmegen, 1/1/1824)
Naam Dirk August Aarts (Nijmegen, 5/10/1824)
Naam Antonius Everardus Michels (Nijmegen, 17/2/1824)
Naam Pieter van Eelders (Maastricht, 21/9/1824)
Naam Martinus Geurts (Nijmegen, 22/12/1824)
Naam Leonardus Abeleven (Nijmegen, 27/8/1824)
Naam Peter Hocksenar (Nijmegen, 31/8/1824)
Datum document1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207