Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrit Johannes Machiel Laarhoven (Nijmegen, 6/4/1824)
Naam Gerrit Beijen (Nijmegen, 11/8/1824)
Naam Jan Losekoot (Hatert, 19/5/1824)
Naam Wilhelmus Jacobus Hubertus Weijenhoven (Nijmegen, 19/8/1824)
Naam Johan Carel Witman (Nijmegen, 25/11/1824)
Naam Johannes Wilhelmus Coevoets (Nijmegen, 27/12/1824)
Naam Wilhelmus Theodorus Constantijn Hartman (Nijmegen, 30/12/1824)
Datum document 1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207