Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Josephus Duppen (Nijmegen, 4/1/1824)
Naam Hendrikus Verberk (Nijmegen, 5/9/1824)
Naam Nicolaas Wilhelmus Geurts (Nijmegen, 17/9/1824)
Naam Hendrik Nollee (Nijmegen, 25/3/1824)
Naam Gerardus Reijalt (Nijmegen, 26/3/1824)
Naam Peter van Merkesteijn (Nijmegen, 26/9/1824)
Naam Jan Cornelis Rits (Nijmegen, 28/3/1824)
Datum document 1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207