Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Simon Cohen (Nijmegen, 3/12/1824)
Naam Matthijs Rijcken (Nijmegen, 11/4/1824)
Naam Wilhelm Bongers (Cleve, 15/10/1824)
Naam Hendricus Theodorus Zwijnen (Nijmegen, 15/11/1824)
Naam Johann Gottfried Kruger (Gravenhage, ''s-, 17/8/1824)
Naam Anthonie Bernardus Arends (Nijmegen, 27/1/1824)
Naam Willem Ferdinand Lubkeman (Nijmegen, 29/6/1824)
Datum document1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207