Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrit Bok (Nijmegen, 7/6/1824)
Naam Gradus Martens (Nijmegen, 7/11/1824)
Naam Johannes Jacobus Schott (Nijmegen, 8/7/1824)
Naam Johannes Hendriks (Nijmegen, 13/5/1824)
Naam Johannes Janssen (Nijmegen, 14/4/1824)
Naam Petrus Antonius Henricus van den Emster (Antwerpen Belgie, 17/1/1824)
Naam Peter Gerritse (Nijmegen, 31/5/1824)
Datum document1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207