Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Elbert Saedt (Wijler, 1/10/1824)
Naam Simon Schipperheijn (Nijmegen, 16/7/1824)
Naam Gerardus Antonius Brouwer (Nijmegen, 17/4/1824)
Naam Josephus Hendrikus Hubertus Wintjes (Nijmegen, 23/3/1824)
Naam Pieter Maessen (Nijmegen, 26/1/1824)
Naam Hendrikus Hellegers (Nijmegen, 26/9/1824)
Naam Jan Derk Schnellen (Nijmegen, 27/4/1824)
Datum document 1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207