Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Josephus Cornelis Joannes Kroegman (Batavia, 2/8/1824)
Naam Petrus Roelofsen (Nijmegen, 7/12/1824)
Naam Johannes Michiel Schraven (Nijmegen, 10/3/1824)
Naam Gerrit Wessels (Nijmegen, 10/8/1824)
Naam Markus Levison (Nijmegen, 11/11/1824)
Naam Jan Jacob van Rietschoten (Arnhem, 14/4/1824)
Naam Martinus Gerrit Bregonje (Nijmegen, 28/11/1824)
Datum document 1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207