Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Jansen (Nijmegen, 2/4/1824)
Naam Theodorus Hopman (Weurt, 2/12/1824)
Naam Christophe Victor Emile van Rijneveld (Hertogenbosch, ''s-, 3/10/1824)
Naam Christiaan Derrix (Neerbosch, 5/7/1824)
Naam Johan Roelofs (Wijler, 6/5/1824)
Naam Jan Leenders (Neerbosch, 10/8/1824)
Naam Hendrik van Megen (Ooij, 28/4/1824)
Datum document1843
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9207
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9207