Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Schilham (Arnhem, 4/4/1825)
Naam Hermanus Peters (Nijmegen, 6/3/1825)
Naam Evert van Hensbergen (Nijmegen, 7/3/1825)
Naam Gerardus Hermans (Nijmegen, 11/3/1825)
Naam Hendrik Habig (Nijmegen, 13/3/1825)
Naam Carel Knijff (Nijmegen, 19/2/1825)
Naam Arnoldus Heisen (Nijmegen, 25/5/1825)
Datum document 1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208