Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hubertus Antonius Mali (Nijmegen, 2/6/1825)
Naam Franciscus Broeksmit (Nijmegen, 5/3/1825)
Naam Henricus Wijnandus van der Waarden (Nijmegen, 7/10/1825)
Naam Jan Hendrik Willem Immink (Nijmegen, 9/3/1825)
Naam Cornelis Coenradie (Nijmegen, 21/12/1825)
Naam Jacob Hendrik Jan van Schevichaven (Nijmegen, 28/4/1825)
Naam Carel Johannes Strohmsdorffer (Nijmegen, 29/4/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208