Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martinus Johannes Frantzen (Gravenhage, ''s-, 2/7/1825)
Naam Jacobus johannes in den Bos (Nijmegen, 5/12/1825)
Naam Wilhelmus antonius Peters (Nijmegen, 8/1/1825)
Naam Hendrikus Johannes Huijgen (Nijmegen, 19/5/1825)
Naam Johannes Weijenhoven (Nijmegen, 23/12/1825)
Naam Lodewijk Frederik Jacob Reintjes van Veerssen (Nijmegen, 28/2/1825)
Naam Christiaan Grefkens (Nijmegen, 28/8/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208