Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Reijer Alexander van Dam (Nijmegen, 1/1/1825)
Naam Hendrikus Wilhelmus Josephus Wolter (Nijmegen, 13/9/1825)
Naam Johannes Hendrikus Nas (Nijmegen, 15/1/1825)
Naam Hendrik Lambertus Smits (Nijmegen, 19/7/1825)
Naam Bernardus Hermsen (Nijmegen, 22/12/1825)
Naam Johannes Hermanus van der Waarden (Nijmegen, 27/8/1825)
Naam Engelbertus Driessen (Nijmegen, 28/3/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208