Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Martinus Geijsberts (Nijmegen, 2/3/1825)
Naam Peter Noever (Nijmegen, 16/2/1825)
Naam Pieter Linders (Nijmegen, 16/5/1825)
Naam Seger de Ridder (Nijmegen, 19/12/1825)
Naam Gerrit van Druijnen (Nijmegen, 22/2/1825)
Naam Albert Hannessen (Nijmegen, 26/11/1825)
Naam Arie Agterberg (Nijmegen, 28/9/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208