Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Salomon David Blok (Nijmegen, 3/12/1825)
Naam Johannes Cloosterman (Nijmegen, 8/5/1825)
Naam Hermann Carl Anton Thieme (Nijmegen, 8/10/1825)
Naam Johannes Christiaan Matron (Gravenhage, ''s-, 26/1/1825)
Naam Arent van Roggen (Nijmegen, 27/3/1825)
Naam Theodorus Hendrikus Gerardus Derrijx (Amsterdam, 28/11/1825)
Naam Johan Pieter Schreuder (Nijmegen, 29/7/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208