Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Nijenhof (Hatert, 5/11/1825)
Naam Gerhardus Goosen (Indoornik, 8/11/1825)
Naam Gerrit Arnoldus van Merkesteijn (Nijmegen, 11/11/1825)
Naam Gradus Hendrikus van Beinum (Nijmegen, 13/11/1825)
Naam Hendrikus Kleijsterlee (Nijmegen, 17/1/1825)
Naam Jan Goorsenberg (Nijmegen, 18/4/1825)
Naam Johannes Otten (Nijmegen, 24/8/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208