Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Francois Jacques Corneille Broers (Nijmegen, 8/11/1825)
Naam Abel Meindert Silon (Leeuwarden, 19/10/1825)
Naam Johan Christiaan Gernler (Middelburg, 20/11/1825)
Naam Adrianus Volgman (Breda, 22/5/1825)
Naam Johannes Christoffel Bongaards (Nijmegen, 26/8/1825)
Naam Petrus Johannes van de Vall (Nijmegen, 27/1/1825)
Naam Fredrik Christoffel Daniels (Nijmegen, 28/7/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208