Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Albers (Nijmegen, 12/1/1825)
Datum document1844
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9208
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9208