Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Laurentius van Driel (Amsterdam, 5/4/1826)
Naam Johannes Gerardus Leppens (Nijmegen, 5/10/1826)
Naam Remigius Johannes Beijen (Nijmegen, 6/11/1826)
Naam Willem Hendriks (Nijmegen, 12/11/1826)
Naam Johannes Abraham Janssen (Nijmegen, 15/6/1826)
Naam Willem Walraven (Nijmegen, 24/9/1826)
Naam Franciscus Wilhelmus Josephus van Breugel (Nijmegen, 28/9/1826)
Datum document1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209