Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus van Campen (Nijmegen, 4/7/1826)
Naam Matthijs Adolph van Roggen (Nijmegen, 12/9/1826)
Naam Johannes Fredericus Cornelis Bekkers (Beek, 25/6/1826)
Naam Willem Frederick Hendrik van Balveren (Gend Oost Vlaanderen, 25/7/1826)
Naam Karel Netto (Nijmegen, 25/8/1826)
Naam Martinus Bloem (Nijmegen, 26/6/1826)
Naam Christiaan Verhulsdonck (Nijmegen, 28/8/1826)
Datum document 1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209