Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Bernard Everwijn (Neerbosch, 1/11/1826)
Naam Engelbert Barten (Nijmegen, 6/9/1826)
Naam Johannes Gordon (Nijmegen, 16/6/1826)
Naam Willem Johannes Hoogenboom (Nijmegen, 16/8/1826)
Naam Coenradus Erkens (Nijmegen, 18/8/1826)
Naam Andreas Wilhelmus Alstadt (Nijmegen, 20/2/1826)
Naam Matthijs Eduard Reintjes van Veerssen (Nijmegen, 23/8/1826)
Datum document 1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209