Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus Hagelstein (Nijmegen, 2/3/1826)
Naam Laurens Barsch (Nijmegen, 2/5/1826)
Naam Johannes Jacobus Wilmes (Nijmegen, 2/12/1826)
Naam Johannes Theodorus Simons (Nijmegen, 3/4/1826)
Naam Johannes Coppers (Nijmegen, 11/7/1826)
Naam Hermanus Hermsen (Nijmegen, 14/10/1826)
Naam Johannes Scholting (Nijmegen, 20/3/1826)
Datum document1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209