Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Hendrikus Everts (Nijmegen, 3/4/1826)
Naam Hendrikus Brouwer (Zwolle, 7/3/1826)
Naam Gerhardus Buvelot (Nijmegen, 8/8/1826)
Naam Johannes Lodewijk Jacob (Nijmegen, 19/1/1826)
Naam Jacobus Grul (Nijmegen, 21/1/1826)
Naam Antonie Heijstek (Nijmegen, 27/1/1826)
Naam Hendrik Raaijmaker (Nijmegen, 27/3/1826)
Datum document1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209