Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Tomas (Nijmegen, 5/2/1826)
Naam Antonie Hendriks (Nijmegen, 12/5/1826)
Naam Jacobus Philippus Berenbroek (Nijmegen, 13/1/1826)
Naam Wilhelmus Cornelis van Meegen (Nijmegen, 15/6/1826)
Naam Johan George Brederode (Arnhem, 21/9/1826)
Naam Jacob van Beinum (Nijmegen, 21/12/1826)
Naam Gradus Lentjes (Lent, 24/8/1826)
Datum document1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209