Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendricus Simon Heijdt (Nijmegen, 1/9/1826)
Naam Antonius Peters (Nijmegen, 3/2/1826)
Naam Jan Evert Laks (Nijmegen, 3/12/1826)
Naam Hermanus de Bruijn (Nijmegen, 14/7/1826)
Naam Peter Albers (Nijmegen, 20/1/1826)
Naam Johannes Gerardus Meijer (Nijmegen, 21/1/1826)
Naam Willem Cornelis van Kuijk (Nijmegen, 23/11/1826)
Datum document 1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209