Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jean Francois Duden (Doetinchem, 1/1/1826)
Naam Johannes Geradus Hendriks (Nijmegen, 1/9/1826)
Naam Theodorus Pieter van Dijk (Utrecht, 2/9/1826)
Naam Jacobus Vermaas (Nijmegen, 3/12/1826)
Naam Johannes Walvis (Nijmegen, 5/5/1826)
Naam Rudolphus Mauritius Carolus Kroegman (Batavia, 30/6/1826)
Naam Johannes Cornelis de Vries (Nijmegen, 31/7/1826)
Datum document1845
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9209
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9209