Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Hendrikus Prenger (Nijmegen, 2/7/1827)
Naam Theodorus Johannes Duppen (Nijmegen, 15/3/1827)
Naam Hermanus Elbers (Nijmegen, 16/10/1827)
Naam Antonius Sebastianus Degens (Nijmegen, 20/1/1827)
Naam Hendrikus Albertus van Berck (Nijmegen, 26/9/1827)
Naam Hendrikus Wouters (Nijmegen, 27/6/1827)
Naam Johannes Theodorus Hermans (Nijmegen, 30/3/1827)
Datum document1846
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9210
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9210