Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Opwijrda (Nijmegen, 4/6/1827)
Naam Herman Diederik Joan van Schevichaven (Nijmegen, 14/10/1827)
Naam Gerardus Aloisius Hamer (Nijmegen, 26/2/1827)
Naam Jacobus Wouter Gerhardus van t Hul (Nijmegen, 26/10/1827)
Naam Gerrit Jan Hendrik van Eelders (Nijmegen, 29/1/1827)
Naam Burchard Jan Gerbrand Elias (Batavia, 29/5/1827)
Naam Joseph te Riet (Nijmegen, 30/3/1827)
Datum document1846
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9210
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9210