Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Holl (Nijmegen, 6/3/1827)
Naam Albertus Johannes van Rooij (Nijmegen, 15/8/1827)
Naam Reinier de Jongh (Nijmegen, 17/10/1827)
Naam Antoon van Bussel (Nijmegen, 21/4/1827)
Naam Theodorus Smits (Nijmegen, 22/1/1827)
Naam Adrianus van den Boom (Oss, 26/1/1827)
Naam Roelof Castein (Nijmegen, 28/1/1827)
Datum document1846
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9210
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9210