Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Burgardus Eliza Gerardus Gerlach (Dendermonde, 13/9/1827)
Naam Mathijs Bernardus Keijer (Luik, 21/11/1827)
Datum document1846
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9210
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9210