Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Arnoldus Bakker (Nijmegen, 6/4/1829)
Naam Andreas Johannes Vossen (Nijmegen, 8/10/1829)
Naam Petrus Peters (Nijmegen, 14/8/1829)
Naam Leonardus Buchels (Grave, 21/3/1829)
Naam Wienandus Theodorus Jansen (Nijmegen, 24/8/1829)
Naam Carel Maurits Belder (Nijmegen, 28/5/1829)
Naam Marcellus petrus Vincentius Riveaux (Nijmegen, 31/5/1829)
Datum document1848
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9212
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9212