Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Georg van Dam (Nijmegen, 1/10/1829)
Naam Jan Hendrik Vleugels (Nijmegen, 2/12/1829)
Naam Johannes Alexander Zoutenbier (Nijmegen, 4/4/1829)
Naam Willem Hendriks (Nijmegen, 7/8/1829)
Naam Gerrit Brandel (Nijmegen, 11/11/1829)
Naam Thomas Hernar (Nijmegen, 15/3/1829)
Naam Hermanus Franciscus Preijer (Nijmegen, 20/7/1829)
Datum document1848
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9212
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9212